ŠKOLA HRY NA MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE 1.

V tomto 1.díle najdete dvě základní kapitoly. První se věnuje hře na orchestrální zvonkohru, ta druhá hře na xylofon. Etudy začínají na jednoduchých základech pro pozvolné seznámení s nástrojem a technikou hry. 

Více informací


220,00 Kč

Náročnost stoupá velmi pomalu a i tempa jednotlivých etud jsou libovolné. Na konci každé kapitoly je připravena skladba pro daný nástroj s doprovodem klavíru. Modely pro nácvik stupnic a akordů se nachází na konci publikace.

Video ukázky:

xylofon č.1 (22)

xylofon č.25 (35)

glockenspiel č.3 (7)

glockenspiel č.19 (16)

Zvukové ukázky:

Zvonkohra - etuda č. 17


Zvonkohra - etuda č. 22


Ringing Waltz (zvonkohra + klavír)


Xylofon - etuda č. 17


Xylofon - etuda č. 24


Timber Dance (xylofon + klavír)